Trwa ładowanie...
d3t1jdh

UOKiK/ Ponad 10 mln zł kary dla PGNiG

Niezastosowanie się PGNiG do decyzji UOKiK dotyczącej usunięcia z umów z odbiorcami ograniczeń w zmniejszaniu ilości zamawianego gazu - to powód nałożenia ponad 10 mln zł kary na tę spółkę - poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Share
d3t1jdh

Urząd przypomniał w komunikacie, że w grudniu 2013 r. wydał decyzję zobowiązującą PGNiG S.A. do usunięcia z umów sprzedaży gazu kwestionowanych przez Urząd postanowień. "Treść nałożonego zobowiązania ustalona została przez PGNiG S.A. Spółka z własnej inicjatywy przedstawiła propozycje zmian w umowach, które w jej opinii miałyby zniwelować kwestionowane przez Urząd klauzule umowne" - podkreślono.

Dodano, że postanowienia, które miały zostać usunięte przewidywały m.in. "ograniczenia dla odbiorców PGNiG w zakresie możliwości zmniejszania ilości paliwa oraz mocy umownej zamawianych na kolejny rok gazowy". "Właśnie odnośnie do tych postanowień powstały wątpliwości co do prawidłowości wykonania przez PGNiG S.A. nałożonego ww. Decyzją zobowiązania i w tym zakresie w październiku 2014 r. Urząd wszczął postępowanie sprawdzające wykonanie decyzji" - czytamy w komunikacie.

Przeprowadzone przez Urząd postępowanie wykazało, że spółka nie wypełniła w całości przyjętego na siebie zobowiązania. "Spółka zaproponowała odbiorcom usunięcie zakwestionowanych postanowień, łącząc jednak przedmiotową zmianę z wprowadzeniem do aneksowanych umów nowych postanowień, o skutkach analogicznych do tych, jakie wywoływały postanowienia, które zobowiązała się usunąć" - wskazał Urząd.

d3t1jdh

"W razie przyjęcia zaproponowanych warunków przez odbiorców, zobowiązaliby się oni do nabywania od PGNiG S.A. gazu, którego minimalna ilość byłaby stała, ustalona na określonym poziomie zamówienia z 2014 r." - dodano.

W efekcie UOKiK nałożył na spółkę karę wynoszącą 5 tys. euro za każdy z 490 dni zwłoki w wykonaniu zobowiązania. Oznacza to, że łączna wysokość kary sięga 2 mln 450 tys. euro, czyli równowartość ponad 10 mln zł.

Zaznaczono, że decyzja nie jest ostateczna, a PGNiG przysługuje możliwość odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzeczniczka PGNiG Dorota Gajewska poinformowała PAP, że spółka zapoznaje się obecnie z uzasadnieniem decyzji Urzędu. "Spółka prawdopodobnie odwoła się od tej decyzji" - dodała.

W komunikacie Urząd poinformował ponadto, że postępowaniem sprawdzającym objęta została także spółka PGNiG Obrót Detaliczny, którą powołana po wydaniu decyzji z grudnia 2013r. i z mocy prawa stała się stroną części umów zawierających zakwestionowane postanowienia. UOKiK uznał, że spółka ta wykonała decyzję w terminie, a więc postępowanie w stosunku do niej zostało umorzone.

d3t1jdh

Podziel się opinią

Share
d3t1jdh
d3t1jdh