Trwa ładowanie...
d14zasp

UOKiK ws. kary dla woj. podkarpackiego (komunikat)

...

Share
d14zasp

23.11. Warszawa - UOKiK informuje:

Województwo podkarpackie ma zapłacić 70 tys. złotych za niezgłoszenie zamiaru koncentracji - decyzję Prezes UOKiK potwierdził sąd. Niedozwolone działanie mogło być spowodowane nieznajomością przepisów. Takich sytuacji pozwoli uniknąć lektura wyjaśnień dotyczących przepisów w sprawie kontroli koncentracji.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy decyzji Prezes Urzędu z czerwca 2009 roku. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz samorząd województwa podkarpackiego utworzyły spółkę Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, bez zgody Prezes UOKiK. Przedsiębiorcy zgłosili się wprawdzie do Urzędu, jednak już po dokonaniu transakcji.

Za przeprowadzenie koncentracji bez zgody UOKiK grozi sankcja finansowa w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu. Na obu uczestników koncentracji została nałożona kara w wysokości znacznie niższej niż maksymalna - po 70 tys. złotych. Porty Lotnicze wpłaciły już pieniądze do budżetu państwa, natomiast województwo podkarpackie odwołało się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po rozpatrzeniu sprawy SOKiK przyznał rację Prezes Urzędu i utrzymał nałożoną sankcję finansową. Przedsiębiorcy przysługuje prawo złożenia apelacji.

d14zasp

Opisana sprawa to jeden z przykładów niedostatecznej wiedzy przedsiębiorców na temat regulacji dotyczących kontroli koncentracji. Potwierdzają to również liczne prośby o wyjaśnienie przepisów. Dlatego w Urzędzie opracowano Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Dokument przedstawia interpretację przepisów stosowanych przez UOKiK oraz sposób prowadzenia postępowań w sprawie kontroli koncentracji. Jego publikacja ma za zadanie zwiększyć świadomość prawną przedsiębiorców i tym samym zapobiec sytuacjom, w których niewiedza skutkuje naruszeniem przepisów.

Jeden z podrozdziałów Wyjaśnień opisuje, w którym momencie należy zgłosić zamiar koncentracji do UOKiK. W przypadku wspólnego utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź akcyjnej należy to zrobić najpóźniej przed dokonaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców. Przed uzyskaniem zgody należy powstrzymać się od dokonania koncentracji. Wyjątkiem jest np. realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji.

Jak pokazuje przykład utworzenia rzeszowskiego portu lotniczego, za przeprowadzenie koncentracji bez uprzedniej zgody grozi kara finansowa. Prezes Urzędu może również podjąć działania zmierzające do przywrócenia stanu efektywnej konkurencji - na przykład przez nakazanie podziału przedsiębiorcy bądź odsprzedaży części udziałów.

Dokument UOKiK precyzuje również, że zamiar koncentracji powinien być realny. Oznacza to, że nie może on być oparty jedynie o subiektywne przekonanie przedsiębiorcy lub niezobowiązujące negocjacje -­ w takich przypadkach wniosek nie jest rozpatrywany. O zamiarze koncentracji świadczą m.in. podpisane umowy przedwstępne, listy intencyjne, czy wezwanie do sprzedaży akcji spółek publicznych. Natomiast w przypadku projektów umów, ogłoszeń lub informacji prasowych - UOKiK nie zajmuje się sprawą.

d14zasp

Przedsiębiorcy przygotowujący się do złożenia wniosku mogą w szczególnie skomplikowanych sprawach zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie przepisów przez pracowników UOKiK - na specjalnie zorganizowanym spotkaniu, pisemnie (w tym także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: koncentracje@uokik.gov.pl) lub telefonicznie (pod numerem: 22 556 01 22).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina również, że obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji j spoczywa na jej uczestnikach, jeśli ich łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Zgodnie z przepisami postępowanie w sprawie kontroli koncentracji powinno zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy od dnia jego wszczęcia. Jeśli w wyniku danej transakcji nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności poprzez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, Prezes UOKiK wydaje zgodę. W przeciwnym razie zakazuje koncentracji. Możliwe jest również wydanie zgody warunkowej - jest to zobowiązanie przedsiębiorcy do sprzedaży części majątku lub określonego zachowania przez pewien czas.

Kiedy Urząd może badać sprawę dłużej niż dwa miesiące? Jak liczyć wysokość obrotu i kto powinien złożyć wniosek o zgodę na dokonanie koncentracji? To przykłady kolejnych informacji, jakich może dostarczyć lektura Wyjaśnień w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK. Będą one również tematem kolejnych komunikatów prasowych.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp