Trwa ładowanie...
d2jub4l

UOKiK: XII Konferencja ICN - podsumowanie (komunikat)

...

d2jub4l
d2jub4l

26.04. Warszawa - UOKiK informuje:

10 sesji plenarnych, 30 spotkań grup roboczych - to efekty trzech dni obrad uczestników konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN), której gospodarzem był UOKiK. Tematami rozmów były m.in. współpraca urzędów antymonopolowych z sądami, tworzenie i organizowanie organów ochrony konkurencji w Europie Wschodniej oraz skuteczniejsze wykrywanie karteli. W przyszłym roku spotkanie Sieci odbędzie się w Maroku

Co roku szefowie i eksperci organów antymonopolowych z całego świata spotykają się na konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network - ICN). W 2013 r. odbywała się ona w Warszawie (24-26 kwietnia), a gospodarzem spotkania był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydarzenie zostało zainaugurowane przez Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.

Udział w konferencji umożliwia uczestnikom m.in. poznanie sposobów działania urzędów z innych krajów, wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła pięciu obszarów: wdrażania polityki konkurencji, jej promowania, karteli, kontroli koncentracji oraz nadużywania pozycji dominującej. W ciągu trzech dni odbyło się 10 sesji plenarnych oraz ponad 30 spotkań grup roboczych.

d2jub4l

Konkurencja warunkiem rozwoju gospodarczego

W trakcie sesji otwierającej konferencję spotkali się przedstawiciele organizacji międzynarodowych (Światowej Organizacji Handlu, Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Międzynarodowej Izby Handlowej). Wskazali oni na istotną rolę ochrony konkurencji, która jest gwarantem rozwoju gospodarczego. Wśród panelistów znaleźli się Joaquin Almunia, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. konkurencji, Harsha Singh, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Handlu oraz prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PricewaterhouseCoopers Polska, były Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP.

Urzędy i sądy

Kolejną kwestią omawianą pierwszego dnia konferencji była współpraca urzędów antymonopolowych z sędziami oraz umiejętne prezentowanie decyzji na sali sądowej. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat był specjalny raport przygotowany przez UOKiK. Przeanalizowano w nim relacje pomiędzy organami ochrony konkurencji a sądami w 45 krajach ICN. W trakcie spotkań omawiano wyniki raportu oraz dyskutowano nad jego najważniejszymi wnioskami. Zdania uczestników konferencji były podzielone m.in. na temat korzystania przez sędziów z opinii zewnętrznych ekspertów-ekonomistów, zasadności powoływania wyspecjalizowanych sądów zajmujących się sprawami konkurencji, a także samego faktu współpracy organów z sędziami. Wśród postulatów, jakie pojawiły się w trakcie rozmów na uwagę zasługuje koncepcja stworzenia kodeksu dobrych praktyk, który precyzowałby sposób, w jaki urzędy antymonopolowe mogłyby szkolić osoby orzekające w sprawach antymonopolowych.

d2jub4l

Uczestnicy konferencji wskazywali ponadto na konieczność przygotowania decyzji w sposób jasny i zrozumiały. Przykładem jest Nowa Zelandia, gdzie zwraca się dużą uwagę na przystępny język użyty w rozstrzygnięciach oraz strukturę decyzji ułatwiającą jej czytanie (np. na początku każdego paragrafu decyzji streszczana jest jego treść).

Wspieranie konkurencji

Jednym z tematów drugiego dnia spotkania było wspieranie urzędów, w krajach gdzie tworzone jest prawodawstwo antymonopolowe. Od 1990 r. prawo ochrony konkurencji wprowadzono w ponad 100 państwach. Wśród nich była Polska, która obecnie przekazuje swoje doświadczenia innym krajom, m.in. w ramach programu "Partnerstwo Wschodnie". Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspiera obecnie reformę prawną i strukturalną w zakresie ochrony konkurencji w Gruzji.

d2jub4l

W trakcie konferencji o swoich doświadczeniach opowiadali m.in. prelegenci z Ukrainy, gdzie trwa reforma przepisów antymonopolowych, a jednym z jej celów jest zmiana struktury silnie zmonopolizowanego obecnie rynku. Swoje opinie przekazali również przedstawiciele krajów rozwijających się i organizacji międzynarodowych (m.in. OECD, Banku Światowego oraz UNCTAD), które wspierają rozwój konkurencji w innych krajach. W trakcie rozmów podkreślono, że skuteczne tworzenie lub zmiana prawa antymonopolowego powinno być częścią szerszych reform gospodarczych, szczególnie w państwach, w których nie ma tradycji takiego ustawodawstwa. Zwrócono również uwagę na znaczenie promowania korzyści związanych z konkurencją wśród władz poszczególnych krajów.

Współpraca w wykrywaniu karteli

W ostatnim dniu konferencji rozmawiano m.in. na temat skutecznego wykrywania i eliminowania karteli. Wiele miejsca poświęcono współpracy międzynarodowej w tym zakresie, która jest szczególnie istotna w dobie globalizacji. Uczestnicy wskazywali, że wymiana informacji pozwala np. na zidentyfikowanie na krajowym rynku niedozwolonych praktyk, które miały miejsce w innych państwach, a także stosowanie metod i analiz skutecznie stosowanych przez inne urzędy w podobnych sprawach. Zidentyfikowano również główne problemy we współpracy, takie jak odmienne definicje tajnych i poufnych informacji, czy różnice w prawodawstwach. Podkreślono, że równie istotne są formalne metody współpracy, jak i nieoficjalne, w tym wymiana doświadczeń w ramach sieci ICN.

d2jub4l

Podsumowanie konferencji

-Był to wielki zaszczyt dla UOKiK gościć tak wielu znakomitych gości, którzy przybyli z całego świata żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony konkurencji - powiedziała na zakończenie wydarzenia Prezes UOKiK, Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Kolejna konferencja ICN odbędzie się w 2014 w Marrakeszu, a jej gospodarzem będzie marokańska Rada Konkurencji.

Międzynarodowa Sieć Konkurencji (International Competition Network) została utworzona w Nowym Jorku w 2001 r. Zrzesza 127 organów ochrony konkurencji ze 111 państw całego świata. Głównym zadaniem ICN jest wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych działań i pomysłów służących ochronie konkurencji. UOKiK jest uczestnikiem sieci od początku jej istnienia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/ mhr/

d2jub4l
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jub4l