Trwa ładowanie...
d3gyecz

UOKiK zgodził się na przejęcie przez Polenergię kontroli nad PEP

24.09. Warszawa (PAP) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polenergia Holdings,...

Share
d3gyecz

24.09. Warszawa (PAP) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polenergia Holdings, spółkę należącą do Kulczyk Investments, kontroli nad Polish Energy Partners (PEP) w wyniku nabycia akcji tej spółki w wezwaniu - poinformował pośredniczący w wezwaniu ING Securities.

Kilka dni temu Polenergia podwyższyła cenę w wezwaniu na 100 proc. akcji PEP do 33 zł z 31,5 zł poprzednio.

Polenergia 10 sierpnia ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji spółki PEP. Podmiotem nabywającym akcje w ramach wezwania będzie Mansa Investments, spółka zależna Polenergii. Wezwaniem objętych jest 21.313.967 akcji spółki.

d3gyecz

Zapisy rozpoczęły się 28 sierpnia i potrwają do 26 września.

Wezwanie powiedzie się pod warunkiem uzyskania zapisów na 80 proc. akcji.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania 80 proc. lub więcej głosów na WZ PEP, Polenergia rozważy podjęcie działań zmierzających do zniesienia dematerializacji jego akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.

Planowany termin przeprowadzenia transakcji to 1 października, a jej rozliczenia - 4 października.

d3gyecz

Ponad 50 proc. akcji PEP jest w rękach funduszy. Generali OFE ma 18,04 proc. akcji spółki, ING OFE posiada 10,65 proc. akcji, Pioneer Pekao Investment Management 10,64 proc. akcji, Aviva OFE 10,11 proc., a Aviva Investors 5,04 proc. akcji.

Po I półroczu 2012 roku PEP miał 88,5 mln zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej przy przychodach na poziomie 60,5 mln zł.

Polenergia to grupa spółek zintegrowanych pionowo w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł, a także dystrybucji i obrotu energią elektryczną. W ramach grupy działają: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Elektrownia Północ, Polenergia Dystrybucja, Polenergia Biogaz, Polenergia Kogeneracja, Polenergia Wiatr oraz KI Energy Trading

Polenergia to grupa spółek zintegrowanych pionowo w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł, a także dystrybucji i obrotu energią elektryczną. W ramach grupy działają: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Elektrownia Północ, Polenergia Dystrybucja, Polenergia Biogaz, Polenergia Kogeneracja, Polenergia Wiatr oraz KI Energy Trading. (PAP)

jow/ ana/

d3gyecz

Podziel się opinią

Share
d3gyecz
d3gyecz