Trwa ładowanie...
d4hw0h2

URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Emitenta (32/2011)

URLOPY.PL S.A. - Pośrednie zbycie akcji Emitenta (32/2011)

Share
d4hw0h2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URLOPY.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd URLOPY.PL S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o zbyciu akcji Emitenta. Pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 17.11.2011r. przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. ? spółkę FON S.A. w ramach sesji zwykłej na rynku alternatywnym transakcji sprzedaży akcji Emitenta. Wobec transakcji FON S.A. z dnia 17.11.2011r. DAMF Invest S.A. dokonała pośredniego zbycia 12.157.448 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 2,89 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i pośrednio uprawnia do oddania 12.157.448 głosów, stanowiących 2,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. DAMF Invest S.A.
poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, DAMF Invest S.A. posiadała łącznie pośrednio 298.248.026 akcji Spółki, która to ilość stanowiła łącznie 71,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 298.248.026 głosów, stanowiących 71,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne, posiada łącznie posiada 286.090.578 akcji Spółki, która to ilość stanowi łącznie 68,12 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 286.090.578 głosów, stanowiących 68,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne poza FON S.A. oraz ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie
zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

| | | URLOPY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URLOPY.PL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 024 366 06 26 | | 024 366 06 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ifsa.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743030410 | | 141037382 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2