Trwa ładowanie...
dsbp0ok
espi
15-03-2013 09:39

URSUS S.A. - Powołanie Członka Zarządu URSUS S.A. (7/2013)

URSUS S.A. - Powołanie Członka Zarządu URSUS S.A. (7/2013)

Share
dsbp0ok

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2013r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 30 o powołaniu z dniem 18 marca 2013 roku Pana Tadeusza Ustyniuka na Członka Zarządu URSUS S.A. bieżącej wspólnej kadencji. Poniżej przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Tadeusza Ustyniuka. Pan Tadeusz Ustyniuk posiada wykształcenie wyższe, w roku 1981 ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w zakresie mechaniki - specjalność: technologia budowy maszyn, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Dodatkowo
ukończył studia podyplomowe Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej w latach: 2007-2013 - PRONAR Narew sp. z o.o. - Dyrektor ds. Handlu i Marketingu; 2006-2007 - VISTULA i WÓLCZANKA S.A. Łódź - Dyrektor Rozwoju; 2000-2006 - WÓLCZANKA S.A.- Łódź, Ostrowiec Świętokrzyski - Dyrektor ds. handlu; 1991-2000 - MARIA BLAND spółka joint venture z o.o.- Białystok - Dyrektor Naczelny ? Prokurent; 1989-1991- ETNA Przedsiębiorstwo Zagraniczne ? Białystok - Dyrektor; 1981-1989 - ZBUT "UNITRA-ELMASZ" - Białystok - Konstruktor- Główny Mechanki. Pan Tadeusz Ustyniuk nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Spółki, ani też nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, osobowych oraz nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych. Ponadto Pan Tadeusz Ustyniuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186
ze zm.). Po powołaniu nowego Członka Zarządu na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 marca 2013r. skład Zarządu Emitenta od dnia 18 marca 2013 roku przedstawia się następująco: Prezes Zarządu ? Pan Adam Dobieliński, Wiceprezes Zarządu ? Pan Karol Zarajczyk, Członek Zarządu ? Pan Jan Wielgus, Członek Zarządu ? Pan Wojciech Zachorowski, Członek Zarządu ? Pan Tadeusz Ustyniuk. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsbp0ok

| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 89) 615 34 00 | | (0 89) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ursus.com | | www.ursus.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2013-03-15 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Jan Wielgus Członek Zarządu
2013-03-15 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2013-03-15 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2013-03-15 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsbp0ok
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dsbp0ok
dsbp0ok