Trwa ładowanie...
d30bbnc

URSUS S.A. - Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych...

URSUS S.A. - Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A. (36/2012)

Share
d30bbnc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Ursus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ursus S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu uchwały nr 949/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 12 grudnia 2012 r. ("Uchwała"), na podstawie której w myśl § 40 ust. 2 i 3 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w dniu 13 grudnia 2012 r. w KDPW 4.000.000 (słownie: cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Ursus S.A. z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., oraz oznaczyć je kodem PLPMWRM00061. Przedmiotowa Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 89) 615 34 00 | | (0 89) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ursus.com.pl | | www.ursus.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2012-12-13 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2012-12-13 Jan Wielgus Członek Zarządu
2012-12-13 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2012-12-13 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2012-12-13 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30bbnc

Podziel się opinią

Share
d30bbnc
d30bbnc