Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
15-03-2013 09:40

URSUS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (8/2013)

URSUS S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (8/2013)

Share
d4e9e3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | URSUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki URSUS S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Emitenta, na podstawie § 26 pkt 19 Statutu Spółki podjęła uchwałę o wyborze BDO sp. z o.o. w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2013r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za I półrocze 2013r. zgodnie z MSSF oraz zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej URSUS za rok 2013 a także wyrażenia o nich opinii zgodnie z MSSF i ustawą o rachunkowości. Spółka BDO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000293339 oraz wpisana jest przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355. URSUS S.A.
korzystała wcześniej z usług BDO sp. z o. o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za rok 2007, sprawozdań finansowych za I półrocze 2008r., sprawozdań finansowych za rok 2009 i 2011 oraz sprawozdań finansowych za I półrocze 2012r. i sprawozdań finansowych za rok 2012. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Podstawę prawną przekazania niniejszego komunikatu stanowi § 5 ust. 1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w

| | | URSUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | URSUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 11-040 | | Dobre Miasto | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Fabryczna | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 89) 615 34 00 | | (0 89) 615 34 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ursus.com | | www.ursus.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7392388088 | | 510481080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Adama Dobieliński Prezes Zarządu
2013-03-15 Karol Zarajczyk Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Jan Wielgus Członek Zarządu
2013-03-15 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2013-03-15 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2013-03-15 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w