Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (14/2014)

URSUS S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (14/2014)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-06
Skrócona nazwa emitenta
URSUS S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 maja 2014 r. Emitent powziął informację o obustronnym podpisaniu przez URSUS S.A. i Bank mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o kredyt odnawialny z dnia 20.04.2012 r., o zawarciu której Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 9/2012, z późniejszymi zmianami. Na mocy postanowień aneksu przedłużono okres obowiązywania umowy do dnia 29 kwietnia 2015 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, pozostały bez zmian, a całkowita maksymalna kwota przyznanego kredytu wynosi tak jak dotychczas 2.600.000 EUR. Podstawę prawną przekazania niniejszego raportu stanowi § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259 ze zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
URSUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 LUBLIN
(kod pocztowy) (miejscowość)
Frezerów 7
(ulica) (numer)
22 266 02 66 22 266 02 66
(telefon) (fax)
ursus@ursus.com www.ursus.com
(e-mail) (www)
7392388088 510481080
(NIP) (REGON)
d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Karol Zarajczyk Prezes Zarządu
2014-05-06 Jan Wielgus Członek Zarządu
2014-05-06 Wojciech Zachorowski Członek Zarządu
2014-05-06 Tadeusz Ustyniuk Członek Zarządu
2014-05-06 Abdullah Akkus Członek Zarządu
2014-05-06 Agnieszka Wiśniewska Prokurent
2014-05-06 Marcin Matusewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11