Trwa ładowanie...
d3xca7s

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów (4/2013)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów (4/2013)

Share
d3xca7s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu 7 lutego 2013 roku wpłynęło do Spółki pochodzące od Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a wskazanej wyżej ustawy, iż w wyniku nabycia akcji Emitenta, dokonanego w dniu 5 lutego 2013 roku, łączny udział funduszy: Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Noble Fund Opportunity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Noble Fund 2DB Funduszu inwestycyjnego zamkniętego, wszystkich zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwane łącznie "Funduszami"), przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta. Przed zmianą Fundusze posiadały łącznie 2 450 238 akcji
Emitenta, co stanowiło 4,32% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadały łącznie 2 450 238 głosów na WZA Emitenta, co stanowiło 4,32% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Po zmianie Fundusze posiadają 2 963 243 akcje Emitenta, co stanowi 5,22% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiada łącznie 2 963 243 głosy na WZA Emitenta, co stanowi 5,22% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta (wg stanu operacyjnego rachunku papierów wartościowych na dzień 5 lutego 2013 roku). Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xca7s

| | | VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-125 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Św. Mikołaja | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 79 83 577 | | +48 71 79 83 540 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896 000 07 01 | | 930778024 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xca7s

Podziel się opinią

Share
d3xca7s
d3xca7s