Trwa ładowanie...
d20b2bt
espi

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (21/2012)

VANTAGE DEVELOPMENT S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (21/2012)
Share
d20b2bt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
VANTAGE DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Vantage Development S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał od akcjonariusza, i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej Emitenta, zawiadomienie o zbyciu akcji Vantage Development S.A. Transakcja została zawarta w dniu 11 czerwca 2012 na terytorium Polski, poza rynkiem regulowanym, w formie umowy cywilnoprawnej ? darowizny. Akcje zostały zbyte po cenie 1,13 zł za każdą akcję. Wolumen transakcji wyniósł 185 671 akcji. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) osoba, której informacja dotyczy, nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do publicznej wiadomości. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-125 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Św. Mikołaja 12
(ulica) (numer)
+48 71 79 83 577 +48 71 79 83 540
(telefon) (fax)
inwestor@vantage-sa.pl www.vantage-sa.pl
(e-mail) (www)
896 000 07 01 930778024
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Edward Laufer Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20b2bt

Podziel się opinią

Share
d20b2bt
d20b2bt