Trwa ładowanie...
d9vere3
d9vere3
espi

VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 1 do Umowy nr U/0008826318/0001/2011/2300 kredytu obrotowego ...

VARIANT S.A. - Podpisanie aneksu nr 1 do Umowy nr U/0008826318/0001/2011/2300 kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (25/2012)
Share
d9vere3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-29
Skrócona nazwa emitenta
VARIANT S.A.
Temat
Podpisanie aneksu nr 1 do Umowy nr U/0008826318/0001/2011/2300 kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarzad Spółki Variant S.A. informuje, iz w dniu 28 sierpnia 2012 roku został podpisany Aneks nr 1 do do Umowy nr U/0008826318/0001/2011/2300 kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Zgodnie z trescia aneksu, Bank udziela kredytobiorcy kredytu w rachunku biezacym do kwoty 4.340.000 złotych na okres do dnia 27 września 2012 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa sie ze stawki odniesienia WIBOR 1M podwyzszonej o marze Banku. Zarzad uznał wspomniany aneks do umowy za istotny ze wzgledu na wartosc umowy kredytowej, która przekracza 10 procent kapitałów własnych Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VARIANT S.A. Handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-319 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwieńskiego 3B
(ulica) (numer)
(012) 636-99-44 (012) 637-26-78
(telefon) (fax)
centrala@variant.pl www.variant.pl
(e-mail) (www)
677-10-07-078 350757002
(NIP) (REGON)
d9vere3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad
2012-08-29 Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9vere3

Podziel się opinią

Share
d9vere3
d9vere3