Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. - korekta raportu bieżącego n...

VARIANT S.A. - Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. - korekta raportu bieżącego nr 33/2012 z 9 listopada 2012 roku (33/2012)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VARIANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę Variant S.A. - korekta raportu bieżącego nr 33/2012 z 9 listopada 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki VARIANT S.A. przekazuje w załączeniu korektę do raportu bieżącego nr 33/2012. Raport ten zawierał informację o popisaniu znaczących przedwstępnych umów waunkowych sprzedazy. W raporcie nie było treści warunków. Poniżej poprawna treść raportu: Zarząd Spółki VARIANT S.A. informuje, że w dniu 5 listopada 2012 roku pomiędzy VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie a Eurobac Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Paterek, zostały zawarte przedwstępne umowy warunkowe sprzedaży nieruchomości położonych w Trzebini przy ulicy Dworcowej wraz z ruchomościami związanymi z działalnością rerafinacji olejów odpadowych oraz przekazaniem rynku. Przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną podpisane najpóźniej do 4 stycznia 2013 r. Łączna cena netto sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości i ruchomości wyniesie 5.600.000,00 zł. Najważniejszymi warunkami podpisania przyrzeczonych umów sprzedaży jest nabycie instalacji, dające możliwość zawarcia transakcji na zakup nieruchomości oraz uzyskanie zwolnienia nieruchomości z
obciążeń hipotecznych lub uzyskania promesy banku. Zarząd Spółki uznał umowę za znaczącą ze względu na wartość umowy przekraczającą 10 procent kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VARIANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VARIANT S.A. Handel
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-319 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czerwieńskiego 3B
(ulica) (numer)
(012) 636-99-44 (012) 637-26-78
(telefon) (fax)
centrala@variant.pl www.variant.pl
(e-mail) (www)
677-10-07-078 350757002
(NIP) (REGON)
d26sz66

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-11 Demetriusz Kurosad Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy Demetriusz Kurosad
2012-12-11 Krzysztof Kubit Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy Krzysztof Kubit

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66