Trwa ładowanie...
d2swcr6
d2swcr6
espi

VENO S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (11/2013)

VENO S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów (11/2013)
Share
d2swcr6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
VENO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd VENO S.A. informuje, że w dniu 11/03/2013 r. otrzymał zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów od akcjonariusza Roberta Potoczaka o następującej treści: === Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA VENO S.A. Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., w związku z rejestracją emisji akcji I oraz J Veno SA w KRS, zawiadamiam o pasywnym zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Veno SA. Informuję, iż posiadam 300 000 akcji Veno SA, stanowiących obecnie 3,69 % kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 3,69 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jednocześnie zawiadamiam, iż nie posiadam podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Veno S.A. Robert Potoczak ===
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VENO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VENO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-203 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bonifraterska 17
(ulica) (numer)
22 332 59 29 22 203 53 93
(telefon) (fax)
www.veno-sa.pl
(e-mail) (www)
1132693199 141107326
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Arkadiusz Kuich Prezes Zarządu Arkadiusz Kuich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2swcr6

Podziel się opinią

Share
d2swcr6
d2swcr6