Trwa ładowanie...
d4ca9gz
espi

VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów...

VENTURE CAPITAL POLAND S.A. - Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A. (9/2012)

Share
d4ca9gz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 Zarząd NEUCA S.A.("Spółka") informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Spółki dokonał darowizny 38.158 akcji Spółki na rzecz podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej. Cena akcji wynosiła 0 zł, transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy zawartej w Toruniu. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. /
2012
Data sporządzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
Temat
Przekroczenie przez akcjonariusza progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Venture Capital Poland S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2012 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza CREDITDEALER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy w związku z przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Venture Capital Poland S.A. Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie VCP CD.pdf Zawiadomienie CREDITDEALER Sp. z o.o.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

| | | VENTURE CAPITAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VENTURE CAPITAL POLAND S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-057 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 LOK. 316 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 333 71 33 | | +48 (22) 333 71 34 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@vcpoland.pl | | www.vcpoland.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213561848 | | 142340390 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Mariusz Ambroziak Prezes Zarządu
2012-11-30 Andrzej Czapski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ca9gz

Podziel się opinią

Share
d4ca9gz
d4ca9gz