Trwa ładowanie...
d35bx29

VERBICOM S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych przekraczających 25% w ogólnej liczbie gło...

VERBICOM S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych przekraczających 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. (2/2013)

Share
d35bx29

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VERBICOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji własnych przekraczających 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie) zarząd Verbicom S.A. informuje o nabyciu akcji własnych w liczbie przekraczającej 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. Zwiększenie udziałów w głosach powyżej ustawowego udziału 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Verbicom S.A. nastąpiło w związku z nabyciem 2.403.332 akcji własnych ( w tym: 733.332 akcji zwykłych oraz 1.670.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1) Verbicom S.A. Wskazana transakcja miała miejsce w dniu 11.01.2013r. Przed dokonaniem transakcji Spółka Verbicom S.A. nie posiadała akcji własnych. Po dokonaniu transakcji Spółka Verbicom S.A. posiada 2.403.332 akcji własnych (w tym: 733.332 akcji zwykłych oraz 1.670.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1) stanowiących 27,66% udziału w kapitale
zakładowym oraz dających 4.073.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co upoważnia do 29,73% głosów ogółem w Spółce. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonujacego zawiadomienia posiadające akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | VERBICOM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VERBICOM S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-348 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skarbka | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 864 82 40 | | (61) 864 82 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Bolesław Zając Prezes Zarządu Bolesław Zając

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29