Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Dopuszczenie do obrotu akcji serii A oraz akcji serii C (4/2014)

VIGO SYSTEM S.A. - Dopuszczenie do obrotu akcji serii A oraz akcji serii C (4/2014)
Share
dxopdlq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
VIGO SYSTEM S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu akcji serii A oraz akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki VIGO System S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1303/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VIGO System S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 547.000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii A, b) 147.000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii C. W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Mirosław Grudzień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq