Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji akcji (5/2014)

VIGO SYSTEM S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji akcji (5/2014)
Share
d3t07oq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIGO SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu KDPW w sprawie asymilacji akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VIGO System S.A. informuje, iż 21 listopada 2014 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 977/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 21 listopada 2014 r., na podstawie której KDPW postanowił dokonać 24 listopada 2014 r. asymilacji 40.250 (czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO SYSTEM S.A. oznaczonych kodem PLVIGOS00031 z 219.000 (dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO SYSTEM S.A. oznaczonymi kodem PLVIGOS00015. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLVIGOS00015. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził jednocześnie , że z dniem 24 listopada 2014 r. kodem PLVIGOS00015 oznaczonych będzie 259.250 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO SYSTEM S.A. W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: §34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Mirosław Grudzień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq