Trwa ładowanie...
d3yzelu
d3yzelu
espi

VIGO SYSTEM S.A. - Zakończenie sprzedaży akcji - uzupełnienie (5/2015)

VIGO SYSTEM S.A. - Zakończenie sprzedaży akcji - uzupełnienie (5/2015)
Share
d3yzelu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VIGO SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie sprzedaży akcji - uzupełnienie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki VIGO System S.A. (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu 7/2014 przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat kosztów zakończonej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz subskrypcji serii D oraz dopuszczenia i wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych: I. a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 85 509,84 zł, koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł, koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 1 150 500,00 zł, koszt promocji oferty: 50 271,64zł. Rozliczenie kosztów przeprowadzonej oferty publicznej Akcji A, C i D odbędzie się zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Rozliczenie kosztów w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji wyemitowanych akcji serii D nad wartość nominalną i zostanie ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "Kapitał zapasowy" II. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję wyniósł 4,37 zł.
Podstawa prawna: §33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VIGO SYSTEM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Ożarów Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 129/133
(ulica) (numer)
+48 22 733 54 00 +48 22 666 01 59
(telefon) (fax)
www.vigo.com.pl
(e-mail) (www)
527-020-73-40 010265179
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Andrzej Maciak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yzelu

Podziel się opinią

Share
d3yzelu
d3yzelu