Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

VINDEXUS S.A. - Ustanowienie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NSFIZ....

VINDEXUS S.A. - Ustanowienie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NSFIZ. (32/2011)
Share
d3irv0s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NSFIZ.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów.Zastaw rejestrowy został ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - serii C od 7 do 10, serii D od 1 do 8, serii E od 1 do 7, serii F od 1 do 28 - należacych do Spółki.Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego była umowa zastawnicza podpisana przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus S.A. (zastawca) oraz IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (administator zastawu). Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 31.132.800,00 zł. Zastaw został ustanowiony dla zabezpieczenia zobowiązań Spółki z tytułu emisji obligacji serii W.Spółka nie jest w żaden sposób powiązana z zastawnikami, na których rzecz ustanowiono zastaw rejestrowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica) (numer)
022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61
(telefon) (fax)
kontakt@gpm-vindexus.pl www. gpm-vindexus.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-345 550386189
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s