Trwa ładowanie...
d44k8ji
d44k8ji
espi

VINDEXUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (2/2015)

VINDEXUS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d44k8ji
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza ? na podstawie § 16 litera g Statutu Spółki i § 4 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej ? w dniu 16 lutego 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu ? Capital Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 9/11b, NIP 522-29-54-010, KRS 0000358600 ? z którym zostanie zawarta umowa na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok sprawozdawczy, trwający od 01.01.2014r. do 31.12.2014 r. Capital Audyt sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3618. Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VINDEXUS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-333 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serocka 3/B2
(ulica) (numer)
022 740 26 50 do 61 022 740 26 50 do 61
(telefon) (fax)
kontakt@gpm-vindexus.pl www. gpm-vindexus.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-345 550386189
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Jerzy Kulesza Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44k8ji

Podziel się opinią

Share
d44k8ji
d44k8ji