Trwa ładowanie...
dmpmolx

VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A. (21/2015)

VISTAL GDYNIA S.A. - Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A. (21/2015)

Share
dmpmolx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na rzecz BOŚ S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku IX Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów o dokonaniu wpisu dnia 09 kwietnia 2015r. do Rejestru Zastawów zastawu na rachunku bankowym w PLN Spółki stanowiącego zabezpieczenie spłaty linii gwarancyjnej do kwoty 19,5 mln PLN wystawionej gwarancji przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (?Bank?). O zawarciu powyższej umowy linii gwarancyjnej Spółka informowała Raportem Bieżącym nr 41/2014 z dnia 14 listopada 2014r. W celu zapewnienia spłaty wierzytelności Banku wynikającej z linii gwarancyjnej Spółka ustanowiła zastaw na rachunku bankowym do kwoty 29,2 mln zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia. Pomiędzy Spółką, osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi, a Bankiem lub osobami nim zarządzającymi, nie występują żadne powiązania. Podstawą sporządzania raportu jest fakt, iż wartość ustanowionego zastawu jest wyższa od równowartości 1 mln Euro, przeliczonego po
kursie średnim NBP obowiązującym w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Podstawą prawną jest §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ze zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmpmolx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Bogdan Malc Łukasz Matyka Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc Łukasz Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmpmolx

Podziel się opinią

Share
dmpmolx
dmpmolx