Trwa ładowanie...
d1uxm6w

VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach ...

VISTAL GDYNIA S.A. - Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. (22/2015)

Share
d1uxm6w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2015r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Bilfinger Infrastructure S.A. na dostawę elementów konstrukcji stalowej do przedsięwzięcia inwestycyjnego: Przebudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Tym samym łączna wartość umów podpisanych między Spółką a spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Bilfinger wyniosła łącznie 15,2 mln PLN brutto i osiągnęła wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Umową o największej wartości jest umowa zawarta 14 kwietnia 2015r. na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach Przebudowy Mostu Łazienkowskiego, której wartość wynosi 14,2 mln PLN brutto. Z dostarczonych przez Spółkę elementów zostanie zbudowana konstrukcja nośna Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości maksymalnej równej 15 % wartości umowy (naliczanych w wysokości 50.000,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia z winy Spółki w realizacji dostaw). Kara za odstąpienie od umowy przez Bilfinger
Infrastructure S.A. z przyczyn zależnych od Spółki wynosi 15% wartości umowy. Umowa została zawarta pod warunkiem zaakceptowania Spółki jako podwykonawcy przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zgodnie z trybem art. 647 (1) k.c. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VISTAL GDYNIA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Hutnicza | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 58 783 37 04 | | +48 58 783 37 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5830003993 | | 190522969 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uxm6w

Podziel się opinią

Share
d1uxm6w
d1uxm6w