Trwa ładowanie...
d21r15j
espi

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych. (1/2013)

VISTULA GROUP - Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych. (1/2013)

Share
d21r15j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od osoby pełniącej funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającej stały dostęp do informacji poufnych, dotyczące zdarzenia, które spowodowało obowiązek informacyjny. Informacje przekazane na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji brak zgody na publikację danych osobowych 2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem Transakcja nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, której łączna wartość w roku kalendarzowym 2012 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, dokonana przez
osobę pełniącą funkcję kierowniczą w strukturze organizacyjnej Vistula Group S.A. i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych. 3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja Akcje zwykłe na okaziciela serii K spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie 4. Opis transakcji: Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Łączny wolumen (szt); Średnia cena transakcji (zł) 13 września 2012; Kupno; 1.173; 0,80 Razem; Kupno; 1.173; 0,80 5. Miejsce zawarcia transakcji Oferta publiczna akcji serii K emitowanych przez Vistula Group S.A. 6. Tryb zawarcia transakcji Zapis na akcje serii K 7. Data i miejsce sporządzenia informacji Kraków, 8 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21r15j

| | | VISTULA GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VISTULA GROUP | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-035 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Starowiślna | | 48 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-12) 65 61 832 | | (0-12) 65 65 098 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | vistula@vistula.pl | | vistula.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-000-03-61 | | 351001329 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Erwin Bakalarz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21r15j

Podziel się opinią

Share
d21r15j
d21r15j