Trwa ładowanie...
d4l87ou
d4l87ou
espi

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/ ...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (4/2015)
Share
d4l87ou
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że w okresie od 14 stycznia 2015 roku do 15 stycznia 2015 roku osoba blisko związana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki dokonała nabycia 4 000 akcji Spółki za łączną kwotę 35 148,72 PLN. Transakcje nabycia akcji zostały zawarte zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. nabycie 2 271 akcji VOTUM S.A. w dniu 14 stycznia 2015 roku za łączną kwotę 19 733,77 PLN ? średnia cena wyniosła 8,71 PLN za akcję, 2. nabycie 1 729 akcji VOTUM S.A. w dniu 15 stycznia 2015 roku za łączną kwotę 15 374,95 PLN ? średnia cena wyniosła 8,89 PLN za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Jan Wan Prokurent
2015-01-20 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4l87ou

Podziel się opinią

Share
d4l87ou
d4l87ou