Trwa ładowanie...
d6bm21m
d6bm21m
espi

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (41 ...

VOTUM S.A. - Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (41/2014)
Share
d6bm21m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od osoby wchodzącej w skład organu nadzorczego Spółki o nabyciu przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy w wyniku transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w okresie od 17 listopada 2014 roku do 20 listopada 2014 roku 14 500 akcji Spółki za łączną kwotę 112 280,00 PLN. Transakcje nabycia akcji zostały zawarte zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. nabycie 11 000 akcji VOTUM S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku za łączną kwotę 85 030,00 PLN ? średnia cena wyniosła 7,73 PLN za akcję, 2. nabycie 1 500 akcji VOTUM S.A. w dniu 18 listopada 2014 roku za łączną kwotę 11 610,00 PLN ? średnia cena wyniosła 7,74 PLN za akcję, 3. nabycie 1 000 akcji VOTUM S.A. w dniu 19 listopada 2014 roku za łączną kwotę 7 730,00 PLN ? średnia cena wyniosła 7,73 PLN za akcję 4. nabycie 1 000 akcji VOTUM S.A. w dniu
20 listopada 2014 roku za łączną kwotę 7 910,00 PLN ? średnia cena wyniosła 7,91 PLN za akcję | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)
d6bm21m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2014-11-21 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m