Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

VOTUM S.A. - Zbycie udziałów Redeem Sp. z o.o. na rzecz DSA Financial Group S.A. (9/2010)

VOTUM S.A. - Zbycie udziałów Redeem Sp. z o.o. na rzecz DSA Financial Group S.A. (9/2010)
Share
d34aew2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOTUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie udziałów Redeem Sp. z o.o. na rzecz DSA Financial Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd VOTUM S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 zawarł ze spółką DSA Financial Group S.A. z/s we Wrocławiu (dalej "Kupujący") umowę sprzedaży (dalej "Umowa") wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów spółki Redeem Sp. z o.o. z/s w Wałbrzychu.W wykonaniu Umowy Emitent sprzedał 90 udziałów spółki Redeem Sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 zł każdy, za łączną kwotę 156 600,00 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset) zł. Zgodnie z Umową Kupujący dokona zapłaty ceny za udziały w terminie do dnia 5 stycznia 2011 roku. Przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy.Kryterium stanowiącym podstawę do uznania zbywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że Emitent zbył 100% posiadanych udziałów w Redeem Sp. z o.o..Kupujący jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOTUM S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-012 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wyścigowa 56i
(ulica) (numer)
(71) 33 43 800 (71) 33 43 803
(telefon) (fax)
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
(e-mail) (www)
899-25-49-057 020136043
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2010-12-30 Cecylia Tas Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2