Trwa ładowanie...
d29lvdu
espi
19-07-2013 15:21

VOXEL S.A. - ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (59/2013)

VOXEL S.A. - ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości (59/2013)

Share
d29lvdu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | VOXEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu 20 czerwca 2013 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów zastaw rejestrowy na stanowiących własność Emitenta 5.800 udziałach w kapitale zakładowym spółki Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze o łącznej wartości nominalnej 2.900.000 zł, które stanowią 100% kapitału zakładowego i z którymi związane jest prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników. Udziały w kapitale zakładowym spółki Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w
Jeleniej Górze stanowią długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta jest równa kwocie 2.900.000 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu nr 03/05/2013 w sprawie emisji obligacji serii C, działających przez administratora zastawu ? Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia ich wierzytelności na wypadek braku ich zaspokojenia w terminie. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 7.500.000 zł (najwyższa suma zabezpieczenia). Jednym z obligatariuszy obligacji serii C jest Dom Maklerski BDM S.A., który zawarł z Emitentem szereg umów, na podstawie których świadczy na rzecz Emitenta usługi związane z organizacją emisji obligacji serii C i D oraz akcji serii L, pełnieniem funkcji administratora zastawów ustanowionych na zabezpieczenie
wierzytelności obligatariuszy obligacji serii C i D, pełnieniem funkcji animatora papierów wartościowych Emitenta na GPW oraz prowadzeniem depozytu i ewidencji papierów wartościowych Emitenta. Dom Maklerski BDM S.A. jest także stroną umów, na podstawie których Emitent ustanowił zastawy rejestrowe na zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii C i D. Jednym z obligatariuszy obligacji serii C jest również pracownik Emitenta. Emitent ani osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane w inny sposób z zastawnikami ani osobami nimi zarządzającymi. Wartość przedmiotu zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | 120067787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Dariusz Pietras Grzegorz Maślanka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d29lvdu
d29lvdu