Trwa ładowanie...
dm0nqpq

VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez...

VOXEL S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez osobę, która wchodzi w skład organu zarządzającego Emitenta. (1/2012)

Share
dm0nqpq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-02
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie dotyczące transakcji zawartej przez osobę, która wchodzi w skład organu zarządzającego Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm., dalej: "Ustawa o Obrocie") Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 2 stycznia 2012 roku Emitent został poinformowany w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie przez osobę, która wchodzi w skład organu zarządzającego o zawartej przez niego transakcji, której przedmiotem były akcje VOXEL S.A. Z przekazanych informacji wynika, że osoba, która wchodzi w skład organu zarządzającego w dniu 28 grudnia 2011 roku dokonała zakupu łącznie 1630 akcji na okaziciela VOXEL S.A. po średniej cenie 11,42 za akcję. Do transakcji doszło na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na sesji zwykłej. (art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ? tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

| | | VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | VOXEL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-663 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wielicka | | 265 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792854642 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Grzegorz Maślanka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm0nqpq

Podziel się opinią

Share
dm0nqpq
dm0nqpq