Trwa ładowanie...
d12wizq

W centrum uwagi dane o PKB

Publikacja danych o PKB w Stanach Zjednoczonych w III kw. spowodowała dalszą poprawę nastrojów na rynkach i przełamanie psychologicznej bariery 1,3000 na parze EUR/USD. Zyskiwał również złoty. Dziś w centrum uwagi dane o wzroście gospodarczym w Polsce.

Share
d12wizq

Odczyt słabszy niż 1,8 proc. r/r zwiększy oczekiwania na obniżki stóp, a tym samym spowoduje odwrócenie spadkowej tendencji kursów. Wyższe tempo rozwoju to duże prawdopodobieństwo przełamania 4,0900 na parze EUR/PLN i dalszy ruch w kierunku rocznych minimów.

Wolniejsze niż się spodziewano tempo wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych w III kw. to głównie efekt osłabienia konsumpcji. W okresie lipiec-wrzesień wzrosła ona o 1,4 proc. wobec wzrostu o 1,5 proc. w II kw., a jej kontrybucja we wzrost wyniosła 1,0 pkt. proc. Oczekiwano, że zwiększy się o 1,9 proc. Natomiast do osiągnięcia lepszego wyniku niż wynikało z pierwotnych szacunków przyczyniły się wyższe tempo wzrostu inwestycji (6,7 proc. wobec 0,5 proc. z publikacji we wrześniu i 0,7 proc. w II kw.) i odwrócenie niekorzystnych tendencji w eksporcie (1,1 proc. wobec -1,6 proc.). W danych zwraca uwagę również wysoka kontrybucja zapasów (0,77 pkt. proc.). Wcześniej szacowano, że będą one miały ujemny wpływ na wynik ogółem. Za blisko 1/5 wzrostu PKB w III kw. odpowiadały inwestycje zbrojeniowe (0,67 pkt. proc.), ale w tym przypadku wynik w stosunku do pierwotnych wyliczeń nie uległ zmianie.

Choć odczyt PKB jest niższy niż oczekiwano, ogólne wrażenie raportu Departamentu Handlu oceniam jako pozytywne. Widoczna jest przede wszystkim wyraźna poprawa sytuacji na rynku nieruchomości. Za dobry wynik inwestycji ogółem odpowiada właśnie ten sektor gospodarki. Zwraca uwagę również przyspieszenie eksportu, przy utrzymującym się na niezmienionym poziomie imporcie. Zmniejszenie nierównowagi zewnętrznej USA to w dużej mierze efekt spadku zapotrzebowania na sprowadzane z zagranicy surowce energetyczne. Jest to możliwe dzięki trwającej za oceanem „rewolucji łupkowej”. W nadchodzących kwartałach eksport będzie nadal zwiększał pozytywny wpływ na PKB. W ostatnim kwartale roku tempo rozwoju może jeszcze przyspieszyć, choć na wyniku zaciążą negatywne skutki huraganu Sandy. Trzeba się również liczyć ze zdecydowanie niższą kontrybucją rządowych wydatków na obronność.

Dane w wzroście PKB w III kw. przedstawi dziś również GUS. Konsensus rynkowy zakłada spadek dynamiki wzrostu do 1,8 proc. r/r wobec 2,3 proc. r/r osiągniętych w II kw. W naszej ocenie, odczyt okaże się nieznacznie gorszy od mediany i wyniesie 1,7 proc. r/r. Wpłynie na to prawdopodobne niedoszacowanie spadku nakładów brutto na środki trwałe zarówno po stronie inwestycji, jak i zapasów (dalszy spadek). Każdy wynik poniżej konsensusu niekorzystnie odbije się na notowaniach złotego. Wzrosną oczekiwania na przedłużenie cyklu obniżek stóp procentowych, co na przestrzeni ostatnich miesięcy w największym stopniu wpływa na deprecjację polskiej waluty. Grudniowa obniżka jest już praktycznie przesądzona. Szanse na większe niż 25-punktowe cięcie w przyszłym tygodniu są, naszym zdaniem, bardzo małe. Choć znajdą się w Radzie członkowie skłonni poprzeć taki wniosek, brakuje co najmniej dwóch, by zyskał on wymaganą większość.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq