Trwa ładowanie...
d21yssc

W horyzoncie projekcji bilans ryzyk dla ścieżki CPI i PKB jest symetryczny - NBP

10.03. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji, czyli do końca 2016 roku, bilans ryzyk dla centralnej ścieżki inflacji oraz tempa wzrostu PKB rozkłada się symetrycznie - wynika z...

d21yssc

10.03. Warszawa (PAP) - W horyzoncie projekcji, czyli do końca 2016 roku, bilans ryzyk dla centralnej ścieżki inflacji oraz tempa wzrostu PKB rozkłada się symetrycznie - wynika z marcowego "Raportu o inflacji" przygotowanego przez Instytut Ekonomiczny NBP.

"Ocenia się, że w horyzoncie projekcji bilans czynników ryzyka rozkłada się symetrycznie względem ścieżki centralnej projekcji dla inflacji i tempa wzrostu gospodarczego" - napisano ocenie źródeł niepewności projekcji.

OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE I KURS WALUTOWY

NBP ocenia, że otoczenie zewnętrzne, a w szczególności trwałość i skala ożywienia w strefie euro, nadal pozostaje ważnym źródłem niepewności projekcji inflacji i PKB.

d21yssc

"Z jednej strony, szybszy od oczekiwań wzrost popytu ze strony rynków wschodzących mógłby przyczynić się do silniejszego ożywienia w nastawionych na eksport gospodarkach strefy euro, w tym Niemczech. Poprawę koniunktury w gospodarce niemieckiej może także wspierać rosnąca konsumpcja gospodarstw domowych finansowana wzrostem płac, przy utrzymujących się na niskim poziomie stopach procentowych. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na ożywienie w strefie euro może być również wzrost eksportu Francji, w przypadku gdyby zostały wprowadzone planowane reformy poprawiające konkurencyjność tej gospodarki" - napisano w raporcie.

"W kierunku przyspieszenia eksportu strefy może także działać możliwe ograniczenie skali umocnienia kursu euro w wyniku wycofywania się przez Fed z programu QE. Dodatkowo w krajach peryferyjnych strefy euro od 2014 r. spodziewane jest wyhamowanie spadku zatrudnienia, co w połączeniu z planowanym zmniejszeniem skali konsolidacji fiskalnej powinno wspierać odbudowę popytu wewnętrznego" - dodano.

Zdaniem IE NBP zagrożenie dla powrotu gospodarek europejskich na ścieżkę stabilnego wzrostu może stanowić silniejsze od oczekiwań spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach i innych gospodarkach wschodzących.

"W kierunku osłabienia aktywności gospodarczej w strefie euro może też oddziaływać znaczna i trwała aprecjacja kursu euro, w wyniku pojawienia się dużej nadwyżki w handlu zagranicznym strefy euro" - oceniają analitycy banku centralnego.

d21yssc

"Czynnikiem ryzyka jest również ewentualne zaostrzenie kryzysu zadłużeniowego w niektórych krajach strefy euro, gdyby wyniki stress - testów sektora bankowego, zaplanowanych na 2014 rok, były niekorzystne. Powiązany z tym wzrost oprocentowania obligacji tych krajów podniósłby koszty obsługi ich zadłużenia oraz pośrednio koszty finansowania przedsiębiorstw" - dodają.

POPYT WEWNĘTRZNY I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

NBP wskazuje, że istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest tempo poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce.

"Szybszy od oczekiwań wzrost liczby pracujących w drugiej połowie 2013 r. - w przypadku kontynuacji tej tendencji - wpłynie, poprzez poprawę dochodów do dyspozycji ludności, na wzrost dynamiki konsumpcji indywidualnej" - oceniają analitycy.

d21yssc

"Czynnikiem ryzyka dla projekcji jest również trwałość i skala obserwowanego ożywienia na rynku kredytowym" - dodają.

Ich zdaniem przedłużający się okres spowolnienia tempa wzrostu w strefie euro, przy niskiej bieżącej stopie oszczędności, może jednak obniżać dynamikę krajowej konsumpcji i inwestycji.

"Istotnym źródłem niepewności dla projekcji jest także reakcja eksportu i importu na prognozowany wzrost popytu w kraju i za granicą" - napisano.

"Obecnie saldo handlowe Polski kształtuje się na historycznie wysokim poziomie, ze względu na antycykliczność wkładu eksportu netto do wzrostu w polskiej gospodarce. Oczekuje się, że konsekwencją ożywienia gospodarczego będzie obniżenie wkładu eksportu netto, ale niepewność co do skali i szybkości tego spadku pozostanie istotnym źródłem ryzyka dla ścieżki PKB w horyzoncie projekcji" - dodano.

CENY ŻYWNOŚCI I ENERGII

Zdaniem IE NBP źródłem niepewności projekcji jest trudny do przewidzenia wpływ polityki regulacyjnej oraz sytuacji na światowym rynku surowcowym na kształtowanie się krajowych cen energii i żywności. (PAP)

bg/ ana/

d21yssc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d21yssc