Trwa ładowanie...
d1ia2r1
d1ia2r1
espi

W INVESTMENTS - Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki (13/2014)

W INVESTMENTS - Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki (13/2014)
Share
d1ia2r1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosek o zawieszenie na okres od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. (włącznie) notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki istniejących pod kodem ISIN: PLARIEL00046 w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki. Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w przedmiocie dokonania wymiany akcji (scalenia akcji), poprzez przeprowadzenie w dniu 14 marca 2014 r. wymiany akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN: PLARIEL00046 w liczbie 1.636.120.000 (jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w stosunku 80:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem ISIN: PLARIEL00046 zarejestrowanych będzie 20.451.500 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt jeden
tysięcy pięćset) akcji Spółki o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda. Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2) uchwały nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2014 r. ("Zgromadzenie") w sprawie "scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały" ("Uchwała"), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), na 7 marca 2014 r. ("Dzień Referencyjny"). Zarząd Spółki niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła
osiemdziesiąt lub wielokrotność liczby osiemdziesiąt. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

W INVESTMENTS SA
(pełna nazwa emitenta)
W INVESTMENTS Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-838 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 32
(ulica) (numer)
022 116 66 66 022 116 66 61
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2014-02-24 Adam Szprot Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ia2r1

Podziel się opinią

Share
d1ia2r1
d1ia2r1