Trwa ładowanie...
d41wys8

W INVESTMENTS - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do spółki zależnej (112/2013)

W INVESTMENTS - Ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do spółki zależnej (112/2013)

Share
d41wys8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | W INVESTMENTS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, ustanowił w dniu dzisiejszym hipotekę do wysokości 38.531.000,00 zł na nieruchomości należącej do spółki zależnej.. Wpis hipoteki umieszczono w dziale IV księgi wieczystej WA1M/00165622/4, prowadzonej dla działek położonych w Warszawie, przy ul. Przy Parku 14, o numerach 75 i 76, o łącznej powierzchni 0,4187 ha ("Nieruchomość"). Nieruchomość należy do spółki Przy Parku XIV sp. z o.o. ("Przy Parku"), tj. podmiotu zależnego od Spółki. Hipoteka została ustanowiona na rzecz Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") jako zabezpieczenie kredytu w kwocie 25.687.000,00 zł, udzielonego przez Bank na rzecz Przy Parku, jak również odsetek oraz innych należności ubocznych związanych z kredytem. Wartość obciążonej Nieruchomości w księgach rachunkowych Przy Parku stanowi kwotę 20.620.000,00 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Pomiędzy Spółką, osobami
nią zarządzającymi lub nadzorującymi a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Niniejszy raport przekazywany jest z uwagi na fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki przekracza 100% wartości Nieruchomości, tj. aktywa o znacznej wartości. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

| | | W INVESTMENTS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | W INVESTMENTS | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-09-24 Małgorzta Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41wys8

Podziel się opinią

Share
d41wys8
d41wys8