Trwa ładowanie...
dhgp2iw

W komisji finansów posłowie przychylnie o zwiększeniu uprawnień KNF

Zwiększenie uprawnień KNF, m.in. o poszerzenie katalogu przesłanek, na podstawie których będzie ona mogła powołać w banku zarząd komisaryczny - zakłada rządowy projekt noweli Prawa bankowego, którego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na posiedzeniu sejmowej komisji finansów.

Share
dhgp2iw

Projekt poparły wszystkie kluby.

Projekt nowelizacji Prawo bankowe i niektórych innych ustaw ma na celu, jak wynika z uzasadnienia, "usprawnienie nadzoru nad rynkiem finansowym i zwiększenie jego bezpieczeństwa". Projekt został przygotowany w resorcie finansów już w styczniu br.

"Zaproponowane rozwiązania wynikają m.in. z doświadczeń związanych z upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie" - mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Wiesław Janczyk.

dhgp2iw

Zgodnie z projektem KNF będzie mogła zlecić "ponowne badanie wyceny zabezpieczeń wierzytelności we wszystkich podmiotach prowadzących działalność depozytowo-kredytową", a więc w sektorze bankowym oraz sektorze SKOK-ów.

Jak tłumaczył posłom z komisji dyrektor Zbigniew Minda z Ministerstwa Finansów, w tej sprawie w zakresie uprawnień nadzorczych KNF "była pewna luka", która została stwierdzona przy przypadku SK Banku. "KNF nie miała narzędzi, by dokonać ponownej wyceny banku" - przekonywał. Dodał, że projekt tę sytuację zmienia.

Projekt rozszerza też katalog przesłanek, na podstawie których KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku.

Obecnie, jak wynika z uzasadnienia do projektu, mogą wystąpić np. takie przesłanki jak nieprzekazanie przez zarząd programu naprawczego i nieskuteczność jego realizacji. Po zmianach KNF będzie mogła powołać zarząd komisaryczny w banku, w tym spółdzielczym, także w sytuacji wystąpienia groźby zaprzestania spłacania przez bank zobowiązań, a także rażącego lub uporczywego naruszania przepisów w prowadzonej działalności.

dhgp2iw

"Przewidziano możliwość alternatywnego powoływania instytucji zarządcy komisarycznego lub zarządu komisarycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - w zależności od skali prowadzonej działalności" - głosi uzasadnienie.

Projekt zobowiązuje także przewodniczącego KNF do przekazywania informacji, w tym chronionych - na żądanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o NIK.

Podczas posiedzenia komisji projekt nie budził zastrzeżeń posłów, także tych z opozycji. Wiceszefowa komisji Krystyna Skowrońska (PO) mówiła, że projekt jest potrzebny, bo "wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie na rynku finansowym". Postulowała zarazem, by w czasie dalszych prac nad projektem rozważyć dodanie kompetencji nadzorczych np. w odniesieniu do firm pożyczkowych, a także "zająć się sprawą polisolokat".

Komisja finansów we wtorek skierowała projekt do stałej podkomisji ds. instytucji finansowych. Nowela miałaby obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów regulujących wynagrodzenia członków KNF za nadzorowanie rynku finansowego, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

dhgp2iw

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank) był pierwszym od lat bankiem w Polsce, który upadł. KNF zawiesiła działalność tego banku w listopadzie 2015 r. Jeszcze latem, 11 sierpnia 2015 r., KNF ustanowiła tam zarząd komisaryczny. Zarząd ten ustalił, że bilans banku "wykazywał na dzień 10 sierpnia 2015 r. ujemne kapitały własne oraz odpisy na należności od sektora niefinansowego w wysokości około 1,44 mld zł (wartość wszystkich należności od sektora niefinansowego wyniosła około 2,8 mld zł)". W końcu grudnia sąd ogłosił upadłość SK Banku.

Kłopoty ma też sektor SKOK-ów - od objęcia kas nadzorem KNF w 2012 roku sześć kas upadło, a pięć zostało przejętych przez banki. W kilku jest też obecnie zarząd komisaryczny.

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw