Trwa ładowanie...
d3wlnf9

W najbliższych latach spowolni wzrost zadłużenia JST z tytułu emisji obligacji komunalnych - raport

28.11. Warszawa (PAP) - W najbliższych latach można oczekiwać spowolnienia wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu emisji obligacji komunalnych -...

Share
d3wlnf9

28.11. Warszawa (PAP) - W najbliższych latach można oczekiwać spowolnienia wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) z tytułu emisji obligacji komunalnych - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2011 r.".

"W najbliższych latach można oczekiwać spowolnienia wzrostu zadłużenia JST z tytułu emisji obligacji komunalnych. Wpływ na to będzie miało prawdopodobne ograniczenie zdolności jednostek samorządowych do zaciągania nowych zobowiązań, wynikające z nowych limitów zadłużenia. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych mają one zacząć obowiązywać od 2014 r. Ich konstrukcja w większym stopniu uwzględniać będzie sytuację ekonomiczną poszczególnych JST, przez co dla wielu jednostek samorządowych, m.in. tych o niższych dochodach bieżących, może okazać się bardziej restrykcyjna od obecnie obowiązujących przepisów. Istnieje ryzyko, że po wejściu w życie wspomnianej ustawy wzrośnie liczba JST, które będą przekraczały prawne limity zadłużenia" - napisano w raporcie NBP.

"Ponadto projekt zmiany ustawy o finansach publicznych przedstawiony przez Ministerstwo Finansów pod koniec 2011 r. przewiduje, obok wcześniej omawianych limitów zadłużenia, nałożenie na JST dodatkowych reguł wydatkowych. Zgodnie z tym projektem deficyt całego sektora JST nie mógłby w 2012 r. przekroczyć 10 mld zł (w 2011 r. wyniósł 10,3 mld zł) oraz powinien się obniżać o 1 mld zł kolejno w 2013 oraz 2014 r." - dodano.

"Można oczekiwać, że w reakcji na zmianę przepisów dotyczących możliwości zadłużania się przez sektor samorządowy oraz ze względu na konieczność kontynuowania rozpoczętych już inwestycji oraz realizację zaplanowanych projektów dofinansowywanych ze środków UE, jednostki samorządu terytorialnego przeniosą ciężar finansowania tych projektów na spółki komunalne. W ostatnich latach podmioty te stanowią coraz ważniejszą grupę emitentów papierów dłużnych. W 2011 r. wyemitowały obligacje o wartości blisko 860 mln zł. Bardziej popularną formą finansowania inwestycji JST mogą stać się także obligacje przychodowe. Nie będą one bowiem uwzględniane przy obliczaniu wartości zadłużenia na potrzeby ustalenia przyszłych ustawowych limitów zadłużenia. Do tej pory tego typu instrumenty były emitowane jedynie przez należące do JST spółki komunalne" - głosi raport NBP.(PAP)

Wartość zadłużenia JST z tytułu obligacji komunalnych na koniec 2011 r. była o 32 proc. wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 14,4 mld zł.(PAP)

jba/ ana/

d3wlnf9

Podziel się opinią

Share
d3wlnf9
d3wlnf9