Trwa ładowanie...

W oczekiwaniu na wyniki przetargu TLTRO

Decyzją Banku Rezerw Nowej Zelandii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 3,5%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. W komunikacie po decyzji RBNZ stwierdził, że światowa gospodarka nadal rozwija się w umiarkowanym tempie a inflacja utrzymuje się poniżej celu w większości rozwiniętych gospodarek w związku z czym oczekuje się, że polityka pieniężna pozostanie akomodacyjna.

Share
W oczekiwaniu na wyniki przetargu TLTRO
Źródło: WP.PL
d41bfdf

Zwrócono uwagę, że stopy procentowe w Nowej Zelandii pozostają niskie biorąc po uwagę historyczne standardy oraz podkreślono, że obecny kurs dolara nowozelandzkiego pozostaje zbyt wysoki. Choć okres, w którym stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie może się przedłużyć, to bank nie wyklucza dodatkowego zacieśniania kosztu pieniądza w przyszłości. Prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na lata 2015-2016 zostały podwyższone. W pierwszej reakcji na komunikat NZD zyskał na wartości, jednak w kolejnych godzinach para NZDUSD powróciła do spadków. Ponadto prezes Graeme Wheeler zasygnalizował, że RBNZ oczekuje dalszej istotnej deprecjacji dolara nowozelandzkiego.

Na początku sesji europejskiej o stopach decydował z kolei Narodowy Bank Szwajcarii. Na grudniowym posiedzeniu bank nie zaskoczył utrzymując stopy procentowe na niezmienionym poziomie. SNB ponadto podtrzymał deklarację o dalszej obranie minimalnego kursu wymiany EURCHF na ustalonym poziomie 1,20. Przedstawiony zostały najnowsze prognozy dotyczące PKB i inflacji na lata 2015-2016, gdzie przede wszystkim zwracają uwagą niższe oczekiwania dotyczące inflacji.
W najbliższych tygodniach warto obserwować poczynania SNB, gdyż jest bardzo prawdopodobne, że bank będzie zmuszony dostosować swoją politykę monetarną w przypadku dalszego luzowania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Dobrą wskazówką co do dalszych poczynań ECB będzie dzisiejszy drugi przetarg nisko oprocentowanych pożyczek dla banków komercyjnych tzw. TLTRO. W ostatnich miesiącach Mario Draghi uzależniał podjęcie dalszych kroków przez bank centralnych od wyniku grudniowej aukcji. Jeśli popyt okaże się niższy niż oczekiwania rynku, które obecnie kształtują się na poziomie 130-150 mld EUR, to ECB może zdecydować się na rozszerzenie programu QE o skup obligacji rządowych w obliczu pogarszającej się koniunktury w strefie euro, ryzyka deflacji i braku satysfakcjonującej akcji kredytowej, co przełożyłoby się na dalszą deprecjacje euro. W przeciwnym przypadku korekta wzrostowa może się pogłębić.

d41bfdf

EURUSD

Eurodolar naruszył wczoraj górne ograniczenie klina, a dzisiaj przełamał linię trendu spadkowego. Korekta wzrostowa na EURUSD wyhamowała jednak w rejonie 1,2490, gdzie opór wyznacza 38,2% zniesienia Fib całości fali spadkowej z poziomu 1,2886. Na dobre pół godziny przed publikacją popytu na grudniowym przetargu TLTRO euro pozostaje pod lekką presją sprzedających. Wyjście powyżej wspomnianego oporu geometrycznego i test poziomu 1,25 przyczyni się do rozszerzenia korekty wzrostowej na EURUSD. Utrzymanie oporu powinno z kolei sprzyjać powrotowi do trendu spadkowego na tej parze,
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

NZDUSD

NZDUSD powrócił do spadków w dniu dzisiejszym. Para obecnie testuje wsparcie w postaci 100-okresowej średniej EMA na wykresie H4. Zejście poniżej tego poziomu otworzy drogę do dalszych spadków w okolice 0,7770, gdzie wsparcie wyznacza 38,2% zniesienia Fib całości fali wzrostowej z poziomu 0,7607. Na tym poziomie nastąpi także zrównanie się obecnej podfali spadkowej z maksymalną korektą w całym ruchu wzrostowym w stosunku 1:1. Dominującym trendem pozostaje spadkowy, tak więc należy liczyć się również z przełamaniem wspomnianego poziomu.
[ NZDUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,NZD,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d41bfdf

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf