Trwa ładowanie...
d3t6wtm

W XII koniunktura w sekcji transport i gospodarka magazynowa pogorszyła się - GUS

23.12. Warszawa (PAP) - W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji finanse i ubezpieczenia, a także informacja i komunikacja nie zmienił się w stosunku do listopada, zaś w sekcji...

Share
d3t6wtm

23.12. Warszawa (PAP) - W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji finanse i ubezpieczenia, a także informacja i komunikacja nie zmienił się w stosunku do listopada, zaś w sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia odnotowano pogorszenie - wynika z badania GUS.

"W grudniu spośród jednostek usługowych pozytywnie oceniają koniunkturę tylko przedsiębiorcy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja. Najbardziej pesymistyczne i gorsze niż w listopadzie bieżącego roku oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji edukacja (w skali roku ich oceny w największym stopniu się pogorszyły) oraz przedsiębiorstwa usługowe z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" - napisano w komunikacie.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 35. W obu miesiącach poprawę koniunktury odnotowuje 38 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 3 proc.

d3t6wtm

"Dyrektorzy odnotowują wzrost bieżącego popytu, sprzedaży usług oraz sytuacji finansowej, również prognozy w tym zakresie są korzystne. Rosną bieżące ceny usług, w najbliższych miesiącach spodziewany jest ich dalszy wzrost. Liczba zatrudnionych pracowników może wzrosnąć" - napisano w komunikacie.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja w grudniu kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 11. Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. (w listopadzie odpowiednio 18 proc. i 7 proc.).

"Odnotowywany jest wzrost zarówno bieżącego popytu jak i sprzedaży usług, a w konsekwencji sygnalizowana jest poprawa aktualnej sytuacji finansowej. Można się również spodziewać dalszego wzrostu popytu, ale prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej optymistyczne niż przed miesiącem. Utrzymuje się spadek bieżących cen. Spadek przewidywanych cen jest mniej znaczący niż w listopadzie. Nie odnotowuje się większych zmian w poziomie zatrudnienia" - napisano.

d3t6wtm

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 8 (w listopadzie minus 3). Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 21 proc. (w listopadzie odpowiednio 16 proc. i 19 proc.).

"Zarówno bieżące jak i prognostyczne oceny popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są pesymistyczne, gorsze od zgłaszanych w listopadzie. Dyrektorzy jednostek sygnalizują niewielki spadek bieżących cen. Na najbliższe miesiące przewidywany jest ich wzrost, nieco szybszy od prognozowanego w listopadzie. Kierujący firmami planują nadal zmniejszać zatrudnienie, na poziomie przewidywań sprzed miesiąca" - napisano w komunikacie.

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

d3t6wtm

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 6 (w listopadzie minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 13 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 19 proc. (w listopadzie odpowiednio 14 proc. i 21 proc.).

"Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Mimo bardziej niekorzystnych ocen bieżącego popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej, prognozy w tym zakresie są mniej pesymistyczne niż w listopadzie. Sygnalizowany jest niewielki spadek bieżących cen usług, ale na najbliższe miesiące prognozowany jest ich nieznaczny wzrost. Planowana skala redukcji zatrudnienia utrzymuje się na poziomie zapowiadanym w listopadzie" - napisano w komunikacie. (PAP)

fdu/ asa/

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm