Trwa ładowanie...
dyvpkm8

WANDALEX - Podpisanie znaczącej umowy (14/2015)

WANDALEX - Podpisanie znaczącej umowy (14/2015)

Share
dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WANDALEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wandalex S.A. informuje, że Spółka w dniu 26 lutego 2015 r. zawarła umowę ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., której przedmiotem jest sprzedaż regałów magazynowych o wartości przekraczającej kwotę 15.300 tys. zł, zwana dalej ?umową?. Umowa zostanie zrealizowana w IV kw. 2015 roku. Wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie przekracza 5% jej wartości. Nadto Zarząd Wandalex S.A. informuje, iż Spółka w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zawarła: ze spółką ILS Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, należącą do Grupy Inter Cars S.A., ze spółką Inter Cars d. o. o. z siedzibą w Zagrzebiu, należącą do Grupy Inter Cars S.A. oraz ze spółką Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o łącznej wartości przekraczającej kwotę 36.130 tys. zł. Wartość ta jest wartością znaczącą, tj. przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki, i łącznie stanowi 88,5% kapitałów własnych emitenta. Równocześnie Zarząd Wandalex S.A. wskazuje, że o zawarciu dwóch spośród
wskazanych w zdaniu poprzedzającym umów, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 01.07.2014 r. Spośród umów zawartych pomiędzy podmiotami w okresie ostatnich dwunastu miesięcy umowa jest umową o największej wartości. Warunki umowy i pozostałych umów zawartych między podmiotami nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WANDALEX | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-677 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Taśmowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 853 17 82 | | 853 17 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@wandalex.pl | | www.wandalex.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5211012480 | | 010912740 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8