Trwa ładowanie...
doxwg54

WASKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

WASKO S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
doxwg54
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 374 525 371 873 89 400 88 310
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 655 18 758 4 453 4 455
Zysk (strata) brutto 18 365 13 861 4 384 3 292
Zysk (strata) netto 13 490 8 456 3 220 2 008
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12 652 7 385 3 020 1 754
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 568 -5 123 2 523 -1 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 640 -7 486 -2 779 -1 778
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 748 -18 165 895 -4 314
Przepływy pieniężne netto, razem 2 676 -30 773 639 -7 308
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2014 oraz na dzień 31.12.2013
Aktywa razem 340 416 340 164 79 867 82 023
Zobowiązania długoterminowe 19 114 7 712 4 484 1 860
Zobowiązania krótkoterminowe 119 258 142 985 27 980 34 477
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 192 701 180 961 45 211 43 635
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 188 91 188 21 394 21 988
Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,15 0,09 0,04 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,11 1,98 0,50 0,48
DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WASKO S.A.
Przychody netto ze sprzedaży 300 945 302 179 71 837 71 759
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 217 8 929 2 200 2 120
Zysk (strata) brutto 5 837 4 300 1 393 1 021
Zysk (strata) netto 4 551 2 108 1 086 501
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 612 -7 492 -623 -1 779
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 455 3 463 -2 018 822
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 782 -13 817 1 141 -3 281
Przepływy pieniężne netto, razem -6 285 -17 846 -1 500 -4 238
Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2014 oraz na dzień 31.12.2013
Aktywa razem 308 321 313 599 72 337 75 617
Zobowiązania długoterminowe 21 925 2 910 5 144 702
Zobowiązania krótkoterminowe 107 866 135 798 25 307 32 745
Kapitał własny 178 530 174 891 41 886 42 171
Kapitał podstawowy (akcyjny) 91 188 91 188 21 394 21 988
Liczba akcji 91 187 500 91 187 500 91 187 500 91 187 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,05 0,02 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,96 1,92 0,46 0,46
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RaportkwartalnyQSR42014.pdf "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WASKO S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Berbeckiego | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 33 25 500 | | 032 33 25 505 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | wasko@wasko.pl | | www.wasko.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-23-11-706 | | 276703584 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Paweł Kuch Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doxwg54

Podziel się opinią

Share
doxwg54
doxwg54