Trwa ładowanie...
d30r7sh
espi

WASKO S.A. - Wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A...

WASKO S.A. - Wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego. (21/2011)

Share
d30r7sh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WASKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 16.12.2011 roku otrzymał informację o wyborze oferty Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. jako najkorzystniejszej w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na "Zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej Sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego" składającej się z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej w ramach projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej". Wartość złożonej przez Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. wynosiła 148,9 mln zł (netto). Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy sieci szerokopasmowej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym na obszarze województwa dolnośląskiego o długości ok 1 769 km. Termin realizacji projektu wyznaczono na 30.09.2013. Zarząd WASKO S.A. informuje, że fakt wyboru oferty Konsorcjum, którego Liderem jest WASKO S.A. nie jest
równoznaczny z podpisaniem umowy w tym zakresie - podpisanie umowy może nastąpić po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych do tego postępowania. O podpisaniu umowy Spółka poinformuje niezwłocznie w odrębnym raporcie bieżącym. Jako kryterium uznania zamówienia za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2011 r. wynosiły 163 732 tys. zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

| | | WASKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WASKO S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Berbeckiego 6 | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 33 25 500 | | 032 33 25 505 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | wasko@wasko.pl | | www.wasko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-23-11-706 | | 276703584 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Paweł Kuch Wiceprezes Zarzau
2011-12-16 Tomasz Kosobucki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d30r7sh

Podziel się opinią

Share
d30r7sh
d30r7sh