Trwa ładowanie...
d413h7z

WAWEL - Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Wawel S.A. wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za 2 ... - EBI

WAWEL - Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Wawel S.A. wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za 2014 r. (2/2015)

Share
d413h7z
Raport wynikające z ładu korporacyjnego
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Wawel S.A. wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za 2014 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. przedstawia w myśl zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, treść przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2014 rok, ocenę sytuacji Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą wraz z ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jak również Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2014.
SprawozdanieRNKA_2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z