Trwa ładowanie...
d3828n7

WAWEL SA - Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej (8/2015)

WAWEL SA - Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej (8/2015)

Share
d3828n7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WAWEL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W związku z zamiarem zgłoszenia na ZWZA Emitenta w dniu 30.04.2015 r. przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny kandydatury Pana Pawła Brukszo na członka Rady Nadzorczej Emitenta, Zarząd Wawel S.A. przekazuje w niniejszym raporcie informacje o zgłoszonym kandydacie. Zgłaszający informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Brukszo spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej w odniesieniu do spółki Wawel S.A. Paweł Tomasz Brukszo Doświadczenie zawodowe: Od czerwca 2013 Członek Rady Nadzorczej Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Od października 2012 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. Od czerwca 2010 Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. Od czerwca 2009 Członek Rady Nadzorczej Wawel S.A., członek Komitetu Audytu. Od czerwca 2008 Członek Rady Nadzorczej Unimor Development S.A. Od sierpnia 2007 Prezes Zarządu Unitra S.A. Czerwiec 2006 ? luty 2013 Członek Rady Nadzorczej Diora Świdnica Sp. z o.o. Lipiec 2009 ? październik 2011 Członek Rady Nadzorczej
Magellan S.A., członek Komitetu Audytu. Marzec 2006 - marzec 2010 Członek, od czerwca 2006 Przewodniczący, a od maja 2009 Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej WSiP S.A., Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń. Czerwiec 2006 ? październik 2011 Członek Rady Nadzorczej Calisia Sp. z o.o. Marzec 2006 - sierpień 2006 Prokurent w Unitra S.A. i Prezes Zarządu spółki zależnej Alfa Trading. Listopad 2005 ? marzec 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Frampol AgmbH we Frankfurcie. Czerwiec 2005 ? marzec 2006 Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. Październik 2004 ? czerwiec 2005 Wice-Prezes Zarządu Calisia Sp. z o.o. 2003 ? czerwiec 2005 Dyrektor w KPMG Polska. 1993 ? 2003 Motorola Polska, praca na stanowiskach kierowniczych od Dyrektora Marketingu i Sprzedaży do Dyrektora Regionalnego na Europę Centralną i Bałkany. 1988 ? 1993 Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA), Kierownik ds. badania rynku. 1987 ? 1988 LIM (LOT ? Ilbau ? Marriott) j.v. ? Asystent Zarządu. Edukacja: 1987 SGPiS, Wydział Handlu Zagranicznego. Magister
ekonomii. 1984 George Mason University, Fairfax, Virginia, USA. Licencjat z ekonomii. 1982 Northwood High School, Silver Spring, Maryland, USA. Matura z wyróżnieniem. Ukończonych wiele szkoleń menadżerskich na Motorola University w Schaumburg , Illinois oraz Management Centre Europe (Bruksela i Londyn). Laureat międzynarodowych konkursów prawniczych: Profesor Telders Moot Court Competition w Hadze i Competition Rene Cassin w Strassbourgu. Języki obce: Angielski, francuski i rosyjski. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WAWEL SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-520 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Władysława Warneńczyk | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 25 42 110 | | 012 25 42 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mail@wawel.com.pl | | wawel.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 676-007-68-68 | | 350035154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Wojciech Winkel Członek Zarządu
2015-04-15 Janusz Serwoński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3828n7

Podziel się opinią

Share
d3828n7
d3828n7