Trwa ładowanie...
d2n0i2d

WAWEL SA - Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego (18/2014)

WAWEL SA - Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego (18/2014)

Share
d2n0i2d
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-11
Skrócona nazwa emitenta
WAWEL SA
Temat
Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wawel S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1391/2014 z dnia 10.12.2014 r., zgodnie z którą stwierdza dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1852 akcje zwykłe na okaziciela serii A Emitenta, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLWAWEL00047". Termin pierwszego notowania powyższych akcji ustalono na dzień 18 grudnia 2014 r. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r. asymilacji powyższych akcji z akcjami Emitenta, będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem "PLWAWEL00013" Dotychczasowa liczba akcji będących przedmiotem obrotu na GPW w Warszawie S.A. wynosiła 1.495.176 sztuk. Po wprowadzeniu powyższych akcji w obrocie giełdowym znajdzie się 1.497.028 sztuk akcji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WAWEL SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-520 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Władysława Warneńczyk | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 25 42 110 | | 012 25 42 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mail@wawel.com.pl | | wawel.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 676-007-68-68 | | 350035154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-11 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2014-12-11 Wojciech Winkel Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2n0i2d

Podziel się opinią

Share
d2n0i2d
d2n0i2d