Trwa ładowanie...
d11alh4

WDM CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (8/2015)

WDM CAPITAL S.A. - Zmiany w składzie Zarządu Emitenta (8/2015)

Share
d11alh4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | WDM CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki WDM Capital S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 19 stycznia 2015 r. Pan Wojciech Grzegorczyk pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz z członkowstwa w Zarządzie Spółki z dniem 19 stycznia 2015 r. Dotychczas Pan Wojciech Grzegorczyk pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Pana Wojciecha Grzegorczyka, powyższa rezygnacja wynika ze zmian właścicielskich w Spółce. Zarząd Spółki informuje również, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 19 stycznia 2015 r. z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Gudaszewskiego oraz Pana Adriana Dzielnickiego. Dotychczas Pan Wojciech Gudaszewski oraz Pan Adrian Dzielnicki pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu Emitenta. Rada Nadzorcza Spółki nie podała powodów odwołania Pana Wojciech Gudaszewskiego oraz Pana Adriana Dzielnickiego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 r. Rada
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę na mocy której powołała z dniem 19 stycznia 2015 r. na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta Pana Piotra Sieradzana. Dr Piotr Sieradzan, CFA - był managerem firm inwestycyjnych i zarządzającym funduszami inwestycyjnymi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym. W grupie Trigon jako Prezes Trigon TFI S.A. i Wiceprezes Trigon DM S.A. odpowiadał za całokształt działalności w zakresie funduszy inwestycyjnych i asset management. Wcześniej był Prezesem i Członkiem Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. i Zarządzającym Funduszami w SEB TFI S.A. gdzie w międzynarodowym procesie inwestycyjnym SEB Investment Management zarządzał funduszami akcji. W PTE Ergo Hestia S.A. zajmował stanowisko Doradcy inwestycyjnego i Analityka finansowego. Przez prawie 6 lat był Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego. Pan Piotr Sieradzan posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (magister ekonomii) oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa). Pan Piotr Sieradzan posiada licencję Doradcy inwestycyjnego (licencja nr 208) oraz desygnacje CFA. Był członkiem rad nadzorczych. Wiceprezes CFA Society of Poland. Obecnie Pan Piotr Sieradzan jest Prezesem Zarządu Everest TFI S.A. i Arkadia S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki W Investments S.A. Pan Piotr Sieradzan poza przedsiębiorstwem Emitenta sprawuje funkcje Prezesa Zarządu w Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (podmiot zależny od Emitenta) oraz funkcję Prezesa Zarządu w Arkadia S.A. (podmiot dominujący wobec Emitenta). Arkadia S.A. i Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto Pan Piotr Sieradzan jest również Członkiem Rady Nadzorczej W Investments S.A., która to spółka nie prowadzi działalności bezpośrednio konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, Pan Piotr Sieradzan: - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta
spółkach cywilnych lub osobowych, - nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, - nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, - nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | WDM CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Powstańców Śląskich | | 1 lok. 201 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 11 555 | | +48 71 79 11 556 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8971739404 | | 020684224 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11alh4

Podziel się opinią

Share
d11alh4
d11alh4