Trwa ładowanie...
d2bch8z
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (43/2011)

WEALTH BAY S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach spółki . (43/2011)
Share
d2bch8z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WEALTH BAY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach spółki . | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Wealth Bay S.A. niniejszym informuje , że w dniu dzisiejszym tj.21.07.2011 r. otrzymał zawiadomienie od pani Alicji Wiaderek o zmianie udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na skutek zbycia akcji serii A Emitenta w dniu 04.07.2011 r.. Przed w/w zmianą udziału pani Alicja Wiaderek posiadała 2.265.683 akcji (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy ) akcje , które reprezentowały 51,78% (słownie: pięćdziesiąt jeden i 78/100) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 2.265.683 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,78% (słownie : pięćdziesiąt jeden i 78/100.) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. Aktualnie po zmianie i rozliczeniu transakcji z dnia 04.07.2011, pani Alicja Wiaderek posiada 2.084.533 akcje (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy ) akcje ,
które reprezentują 47,64%. (słownie : czterdzieści siedem i 64/100) % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2.084.533 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy ) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 47,64% (słownie : czterdzieści siedem i 64/100.) % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bch8z

Podziel się opinią

Share
d2bch8z
d2bch8z