Trwa ładowanie...
d3qt2py
d3qt2py
espi

WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (14/2014)

WEALTH BAY S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki. (14/2014)
Share
d3qt2py
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
WEALTH BAY S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Wealth Bay S.A. niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym tj. 19.11.2014 roku informacji w trybie art.160 Ustawy z dnia 29 Lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od spółki powiązanej z osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcję nadzorczą . Zawiadomienie dotyczy nabycia akcji Emitenta w transakcji sesyjnej ; w dniu 18.11.2014 roku kupiono 2.385 (słownie: dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć ) akcji Emitenta za średnią cenę 1,32 złoty ( słownie : jeden złoty 32/100 gr.) za akcję . Powyższe transakcje zostały zawarte w obrocie w alternatywnym systemie obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie .
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3qt2py

Podziel się opinią

Share
d3qt2py
d3qt2py