Trwa ładowanie...
du5nb6d
du5nb6d

Większość inwestorów indywidualnych dysponuje środkami do 50 tys. zł - SII

29.11. Warszawa (PAP) - Inwestorzy indywidualni to przede wszystkim młodzi mężczyźni, posiadający wyższe wykształcenie i krótkie doświadczenie inwestycyjne. Środki, które...
Share
du5nb6d

29.11. Warszawa (PAP) - Inwestorzy indywidualni to przede wszystkim młodzi mężczyźni, posiadający wyższe wykształcenie i krótkie doświadczenie inwestycyjne. Środki, które przeznaczają na inwestycje, nie są tym samym wysokie - niemal 70 proc. z nich dysponuje portfelem do 50 tys. zł - wynika z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów przedstawionego we wtorek przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tegoroczne Ogólnopolskie Badanie Inwestorów pokazało, że przeciętny inwestor indywidualny to mężczyzna (88,4 proc. ankietowanych) w wieku od 26 do 35 lat (42,6 proc.), posiadający wyższe wykształcenie (72,5 proc.).

Około 70 proc. respondentów przeznacza na inwestowanie do 50 tys. zł, choć blisko 10 proc. z nich dysponuje środkami w wysokości 100-500 tys. zł, a około 2 proc. deklaruje, że przeznacza na ten cel 0,5 mln zł.

du5nb6d

Wśród badanych najwięcej jest osób z krótkim stażem, - blisko 70 proc. respondentów inwestuje na giełdzie maksymalnie 5 lat. Dla 96 proc. badanych inwestowanie nie jest głównym źródłem utrzymania.

Inwestorzy zdecydowanie najczęściej samodzielnie lokują pieniądze w papiery wartościowe (96,7 proc.), a z usług funduszy inwestycyjnych korzysta 30,3 proc. ankietowanych.

Badanie pokazało, że przeciętny inwestor posiadający akcje w swoim portfelu, dywersyfikuje go wybierając kilka spółek. Od 4 do 7 spółek posiada w swoim portfelu 38,8 proc., a powyżej 8 spółek 11,4 proc. respondentów. 41,6 proc. ankietowanych inwestorów posiada w swoim portfelu tylko 2-3 spółki.

Jak przedstawiło SII, jedynie 23,7 proc. inwestorów indywidualnych zadeklarowało, iż lokuje środki na NewConnect. Głównymi powodami rezygnacji z inwestowania na tym rynku jest słaba jego znajomość (59,5 proc.), brak zainteresowania rynkiem (28,8 proc.) oraz zbyt wysokie ryzyko inwestycji (26 proc.).

du5nb6d

W przypadku Catalyst, badanie wykazało, że 96,6 proc. ankietowanych nie inwestuje na tym rynku. W 44,6 proc. przypadków inwestorzy indywidualni słabo znają ten rynek, w 41 proc. nie są nim zainteresowani, a w 37,2 proc. charakterystyka instrumentów jest im obca.

Badanie pokazało, że bardziej skłonni do inwestowania na NewConnect i Catalyst są inwestorzy o bardziej zasobnych portfelach (od. 100 tys. zł w górę).

W opinii badanych największym mankamentem polskiej giełdy jest zbyt duża podatność na wahania rynków zagranicznych, niski poziom edukacji finansowej oraz wysokie koszty transakcyjne.

Ogólne Badanie Inwestorów zostało przeprowadzone po raz dziewiąty. W tym roku wzięło w nim udział 7.319 respondentów. (PAP)

jow/ ana/

du5nb6d

Podziel się opinią

Share
du5nb6d
du5nb6d