Trwa ładowanie...
d13l1em
espi

WIELTON S.A. - Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 oraz dywid...

WIELTON S.A. - Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 oraz dywidenda ze spółki zależnej. (26/2011)

Share
d13l1em

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 oraz dywidenda ze spółki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011 przekazanej do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego nr 7/2011 w dnia 12 kwietnia 2011 roku. W okresie styczeń - listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł. Zgodnie z treścią prognozy przekazanej w przywołanym raporcie bieżącym nr 7/2011 Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł. Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności: ? z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów, ? z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 roku Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Wielton Rosja sp. z o.o. (Wielton Rosja) podjęło uchwałę w sprawie wypłacenia jedynemu
udziałowcowi Wielton Rosja sp. z o.o. tj. Emitentowi dywidendy w łącznej kwocie 21,6 mln RUB, co po przeliczeniu wg kursu NBP na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego stanowi równowartość 2,3 mln zł, przy czym kwota 4,4 mln RUB stanowi dywidendę za rok obrotowy 2010 a kwota 17,2 mln RUB stanowi dywidendę za okres pierwszych dwóch kwartałów 2011 roku. Dywidenda, o której mowa powyżej zostanie wypłacona przez Wielton Rosja w terminie do końca 2011 roku. Wypłata dywidendy przez Wielton Rosja pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13l1em

| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 98-300 | | Wieluń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Baranowskiego 10A | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0438434510 | | 0438431273 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8992462770 | | 932842826 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Andrzej Szczepek
2011-12-02 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2011-12-02 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13l1em

Podziel się opinią

Share
d13l1em
d13l1em