Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg
espi

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Pols...

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. (25/2013)
Share
d4mrdlg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SAF Holland Polska Sp. z o.o. progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 września 2013 r. powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance (Dostawca) w okresie od dnia 27 czerwca 2013 r. (w której to dacie Emitent opublikował raport bieżący nr 19/2013 w sprawie obrotów z tym Dostawcą) wyniosła 15,58 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa osi z dnia 13 września 2013 r. na kwotę 1,18 mln zł. Dostawa, o której mowa powyżej zrealizowana została w ramach wykonania umowy ramowej na dostawy komponentów do budowy przyczep i naczep o podjęciu, której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 23 lutego 2012 roku (Umowa Ramowa). Szczegółowy opis warunków Umowy Ramowej został przedstawiony w przywołanym powyżej raporcie. Łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Dostawcą w kwocie, o której mowa powyżej przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec I półrocza 2013 r. wyniosły ok. 153
mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
98-300 Wieluń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Baranowskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
0438434510 0438431273
(telefon) (fax)
info@wielton.com.pl www.wielton.com.pl
(e-mail) (www)
8992462770 932842826
(NIP) (REGON)
d4mrdlg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Jarosław Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Jarosław Andrzej Szczepek
2013-09-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2013-09-16 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg