Trwa ładowanie...
d2dbyiu
espi

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB Tunnplat AB...

WIELTON S.A. - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB Tunnplat AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. (27/2011)

Share
d2dbyiu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIELTON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych w ramach współpracy z SSAB Tunnplat AB (Szwecja) progu 10% kapitałów własnych Wielton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Wielton S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zamówieniem na dostawy blach trudnościeralnych typu WEAR z dnia 15 grudnia 2011 roku łączna wartość dostaw realizowanych na rzecz Emitenta przez SSAB Tunnplat z siedzibą w Borlange (Szwecja) wyniosła w okresie od 22.02.2011 r. do 15.12.2011 r.: 13.927.210,23 zł i przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2011 r. wyniosły ok. 138 mln zł. Dostawą o najwyższej wartości była dostawa blach typu Domex z dnia 14.11.2011r. na kwotę: 153.027,93 zł. Emitent informuje, iż dostawy realizowane są w oparciu o zamówienia składane przez Emitenta w miarę zapotrzebowania i obejmują blachy stalowe typu: Domex, Docol, Domex, Wear, które wykorzystywane są przez Wielton S.A. do produkcji pojazdów marki Wielton. Każde zamówienie regulowane jest ogólnymi warunkami dostaw "ALBIF 2000, General Conditions for Delivery of Iron and Steel Products". Odpowiedzialność stron jest wyłączna w przypadku wystąpienia okoliczności siły
wyższej pod warunkiem zawiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności. Brak płatności faktury VAT skutkuje możliwością naliczenia przez dostawcę kary umownej w wysokości 12% odsetek zaległej kwoty płatności, naliczane od daty płatności. Ogólne warunki współpracy nie zawierają postanowień w zakresie kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z realizowanej współpracy. Jako kryterium uznania łącznej wartości dostaw za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

| | | WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIELTON S.A. | | Przemysł motoryzacyjny | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 98-300 | | Wieluń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Baranowskiego 10A | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 843 45 10 | | 043 843 12 73 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wielton.com.pl | | www.wielton.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-24-62-770 | | 932842826 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Andrzej Szczepek Prezes Zarządu Andrzej Szczepek
2011-12-16 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2011-12-16 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dbyiu

Podziel się opinią

Share
d2dbyiu
d2dbyiu